رفیق تنها

Rafighe Tanha

رفیق تنها

Rafighe Tanha

رفیق تنها

مهــــم نیســـت نوشته های درهم و برهم مـرا بخـوانی یـا نــــه
مــن بـرای دل خستــه ام می نـویسـم
میخـــواهی بخـــوان
میخـــواهـی نخـــوان
فـــقــــــط خـواهـش میکنـم
اگــــر خـوانـدی
عـاشقـانـه ام را تقــدیـم به " او " نکــن
مــن این ها را بـرای " تـــو " نوشته ام

پیوندهای روزانه

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

زندگی را باید 

همانند بخاری های نفتی ساخت...

هراز گاهی به آن سر زد

زیرنظر داشت

که مبادا نفتش تمام شود

و سرمای روزگار 

بند بند وجودش را

به لرزه در آورد

باید به آن سرزد

سر زد تا مبادا جلوی راهش

را چیزی گرفته باشد

که دوده بزند و دنیایش را 

را سیاه کند...

گاهی باید حواسمان به زندگی باشد

تا با بی مهری مردم 

بخاری های دلمان خاموش نشود

گاهی باید حواسمان به آدمهای کنارمان باشد

تا جلوی راه را نگیرند

و

زندگیمان را سیاه نکند.


"گاهی باید از این مردم ترسید"

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۸:۴۵
عیسی

روی ﺩﯾــﻮﺍﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻨـــﻮﯾﺴﯿﺪ:


      خـــﺪﺍ ﻫﺴـــﺖ ....


   ﻧﻪ ﯾـــک ﺑــﺎﺭ ﻭ ﻧـﻪ ﺩﻩ ﺑـاﺭ ... 

  که ﺻـــﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﯾـــﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﺿــﻊ ﺑﻨــﻮﯾﺴﯿــﺪ


     " ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ "

    ســـﺮ ﺁﻥ ﺳــﻔﺮﻩ ی ﺧــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷــﮏ ﯾﺘﯿﻢ ﺍﺳﺖ


      ‌ ﺧــﺪﺍ ﻫﺴﺖ "

   پﺸــﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮔــﻠﯽ ﭘﯿـﺮﺯﻧﯽ ﮔﻔــﺖ :

   " ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ "


    ﺁﻥ ﺟـــﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤــﻪی ﺧﺴﺘــﮕﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﻬــﺎ ، 

   ﺳﺮ ﺗﻌــﻈﯿﻢ ﻓﺮﻭ ﺑــﺮﺩ ﻭ ﭼﻨــﯿﻦ ﮔﻔﺖ:

"

      ﺧـــﺪﺍ ﻫﺴﺖ "


   ﮐﻮﺩﮐـــﯽ ﺭﻓــﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﺗــﺨﺘﻪ .....!

   گوﺷﻪ ﺗﯿﺮﻩ آن ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻮﺷﺖ : 

   ﺩﺭ ﺩﻝ ﮐــﻮﭼﮏ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﺯﯾـﺎﺩ ﺍﺳــﺖ ﻭﻟـﯽ ﯾﺎﺩ

      ﺧـــﺪﺍ هست

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۸:۳۸
عیسی

قلبت که بی نظم زد...

بدون عاشقی!!


اشکت که بی اختیار سرازیر شد...

بدون که دلتنگی!! 


شبت که بیخواب گذشت...

بدون که نگرانی!!


روزت که بی شوق آغاز شد...

بدون که ناامیدی!! 


سینت که بیجا آه کشید...

بدون که پرحسرتی!!


دلت که بی دلیل گرفت...

بدون که تنهایی!!


۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۸:۳۴
عیسی