رفیق تنها

Rafighe Tanha

رفیق تنها

Rafighe Tanha

رفیق تنها

مهــــم نیســـت نوشته های درهم و برهم مـرا بخـوانی یـا نــــه
مــن بـرای دل خستــه ام می نـویسـم
میخـــواهی بخـــوان
میخـــواهـی نخـــوان
فـــقــــــط خـواهـش میکنـم
اگــــر خـوانـدی
عـاشقـانـه ام را تقــدیـم به " او " نکــن
مــن این ها را بـرای " تـــو " نوشته ام

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

ﭼﻪ ﺣﺴﻪ ﺧﻮﺑﯿﻪ ﺷﺒﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﺸﻘﺖ ﺳﺮﺷﻮ
ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﺩﺳﺘﺎﺕ....ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﺵ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ .… ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ
ﺑﺒﻮﺳﯽ ..… ﺍﺭﻭﻡ ﺍﺭﻭﻡ ﺗﻮ ﺑﻐﻠﺖ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﮕﯿﺮﻩ .…ﻭﻟﯽ ﺗﻮ
ﻫﻨﻮﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ… ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ
ﮐﻨﯽ .… ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ .… ﺍﺷﮑﺎﺕ
ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺑﺸﻪ .…ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﯽ .…ﻧﺒﺎﺷﯽ
.… ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ
۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۳ ، ۱۸:۲۸
عیسی