رفیق تنها

Rafighe Tanha

رفیق تنها

Rafighe Tanha

رفیق تنها

مهــــم نیســـت نوشته های درهم و برهم مـرا بخـوانی یـا نــــه
مــن بـرای دل خستــه ام می نـویسـم
میخـــواهی بخـــوان
میخـــواهـی نخـــوان
فـــقــــــط خـواهـش میکنـم
اگــــر خـوانـدی
عـاشقـانـه ام را تقــدیـم به " او " نکــن
مــن این ها را بـرای " تـــو " نوشته ام

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

راه میرویم

دستانت را دور گردنم حلقه میکنی.

بیشتر از هر زمانی نزدیکت هستم

عطر تنت ...میشود تمام زندگی ام

عاشقانه هایمان تکمیل میشود

پاییز دلگیر نیست

آسمان اسپند دود کن

۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۲ ، ۲۲:۴۹
عیسی