رفیق تنها

Rafighe Tanha

رفیق تنها

Rafighe Tanha

رفیق تنها

مهــــم نیســـت نوشته های درهم و برهم مـرا بخـوانی یـا نــــه
مــن بـرای دل خستــه ام می نـویسـم
میخـــواهی بخـــوان
میخـــواهـی نخـــوان
فـــقــــــط خـواهـش میکنـم
اگــــر خـوانـدی
عـاشقـانـه ام را تقــدیـم به " او " نکــن
مــن این ها را بـرای " تـــو " نوشته ام

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

همه گویند که این دل را نکن دوست

که جانت همه در بال و پر اوست

ندانند که اگر این دل نباشد

نه جان دارم، نه خون و نه رگ و پوست

۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۲ ، ۲۰:۳۸
عیسی